Roller Rack
Roller Rack
ชั้นวางสินค้าแบบมีอุปกรณ์เคลื่อนย้ายในตัว
ชั้นวางสินค้าแบบมีอุปกรณ์เคลื่อนย้ายในตัว
ชั้นวางสินค้าแบบมีอุปกรณ์เคลื่อนย้ายในตัว

Roller Rack

ชั้นวางสินค้าแบบมีอุปกรณ์เคลื่อนย้ายในตัว เป็นระบบชั้นวางที่ใช้อุปกรณ์พิเศษ เช่น ROLLER เพื่อ ช่วยให้สินค้าสามารถเลื่อนไหลไปตามทางได้ โดยสามารถเคลื่อนไหวด้วยตัวเองโดยการทำมุมเอียง กับพื้น หรือเพิ่มความสะดวกด้วยการใส่มอเตอร์ เพื่อช่วยเร่งให้สินค้าเคลื่อนที่ได้รวดเร็วตามความต้องการ


โดยใช้ระบบ FIRST IN-FIRST OUT (เข้าก่อนออกก่อน) เหมาะสำหรับใช้งานในคลังสินค้า ฝ่าย ผลิต หรือศูนย์กระจายสินค้า ที่มีการเบิกจ่ายสินค้าบ่อยๆ         

สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
เชิญ ADD FRIENDS คุยผ่าน LINE@ ได้เลยค่ะ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Drive In Rack

ชั้นวางสินค้าแบบทางลึก ระบบนี้เหมาะสำหรับสินค้าที่มีจำนวนต้องเก็บปริมาณมาก

Selective Rack

ชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ เป็นชั้นวางที่เหมาะสาหรับการจัดเก็บสินค้าที่มีน้าหนักระหว่าง500-4,000กก./ชั้น

Flow Rack

Flow Rack

ชั้นวางสินค้าแบบมีอุปกรณ์เคลื่อนย้ายในตัว เป็นระบบชั้นวางที่ใช้อุปกรณ์พิเศษ

คุณภาพ

บริการติดตั้งและจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูง

บริการให้คำปรึกษา ฟรี

บริการให้คำปรึกษา ฟรีระบบ Call Center ตลอด 24 ชม.

ส่งสินค้าตรงเวลา

บริการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็วตรงเวลา

พร้อมรับข้อเสนอแนะ

ยินดีรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนา

ไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้า

ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับลูกค้ามั่นใจได้

คุณภาพ

บริการติดตั้งและจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูง

บริการให้คำปรึกษา ฟรี

บริการให้คำปรึกษา ฟรีระบบ Call Center ตลอด 24 ชม.

ส่งสินค้าตรงเวลา

บริการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็วตรงเวลา

พร้อมรับข้อเสนอแนะ

ยินดีรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนา

ไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้า

ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับลูกค้ามั่นใจได้

LINE
EMAIL
CALL