Contact Us

Add Friend

CONTACT US

ติดต่อเรา  

บริษัท อาร์.เอ็น.บี.โปรดักส์ แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
111/38 หมู่ 4 ตำบลสวนหลวง
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
+034 – 473631 +064 - 9835964
+086 – 3073209 +081 – 6990031
+034 – 473630
www.rnbproduct.co.th
purchasing@rnbproduct.co.th (ฝ่ายจัดซื้อ)
marketing@rnbproduct.co.th (ฝ่ายขาย)
accounting@rnbproduct.co.th (ฝ่ายบัญชี-การเงิน)

คุณภาพ

บริการติดตั้งและจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูง

บริการให้คำปรึกษา ฟรี

บริการให้คำปรึกษา ฟรีระบบ Call Center ตลอด 24 ชม.

ส่งสินค้าตรงเวลา

บริการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็วตรงเวลา

พร้อมรับข้อเสนอแนะ

ยินดีรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนา

ไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้า

ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับลูกค้ามั่นใจได้

คุณภาพ

บริการติดตั้งและจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูง

บริการให้คำปรึกษา ฟรี

บริการให้คำปรึกษา ฟรีระบบ Call Center ตลอด 24 ชม.

ส่งสินค้าตรงเวลา

บริการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็วตรงเวลา

พร้อมรับข้อเสนอแนะ

ยินดีรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนา

ไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้า

ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับลูกค้ามั่นใจได้

LINE
EMAIL
CALL