ร่วมงานกับเรา

บริษัท R.N.B. Product พรั่งพร้อมไปด้วยบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้คงความเป็น 1
พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ แสดงความสามารถ และเติบโตร่วมกันกับองค์กรต่อไปในอนาคต

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแบบ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Key Rasponsibilities)
1. ออกแบบ/เขียนแบบ แก้ไขเพิ่มเติมแบบผลิตภัณฑ์และงานโครงสร้าง 
2.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ 
3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน 
1. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างกล ช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.สามารถใช้โปรแกรมในการเขียนแบบ 2D / 3D AUTO CAPS ได้ดี 
3.ความรู้ความเข้าใจในการอ่านแบบและเขียนแบบ 
4.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 

เงินเดือน 
 - ตามประสบการณ์และความสามารถ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Key Rasponsibilities)
1.อำนวยความสะดวกด้านงานบริการ
2.ดูแลรับผิดงานเอกสารภายในบริษัท
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกองค์กร
4.ดูแลอุปกรณ์ เครื่องใช้ และพัสดุต่างๆในออฟฟิศให้มีสภาพพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน
5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
1. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา
2. มีความระเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
3.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ / ใช้ Microsoft Office ได้ดี

เงินเดือน
- ตามประสบการณ์และความสามารถ       
   
รายละเอียด
1.ประเภทของงาน : ง่านเขียนแบบ / งาน Drawing 
2.เงินเดือน : 12,000 - 18,000 บาท

ลักษณะของงาน (อธิบาย) : เขียนแบบสินค้า , แบบผลิต , ออกแบบเคตาล็อค , ออกแบบการโฆษณา

คุณสมบัติของผู้สมัคร :
- เพศชาย / หญิง อายุ 20-28 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
-มีประสบการณ์งานเขียนแบบ 1 ปี โดยใช้โปรแกรมดังนี้ได้ : Auto CAD 2D 3D , Adobe Photoshop Cs3 ขึ้นไป 

พบกับเราที่สำนักงานใหม่ได้ใน
ปี 2018 RNB PRODUCT

คุณภาพ

บริการติดตั้งและจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูง

บริการให้คำปรึกษา ฟรี

บริการให้คำปรึกษา ฟรีระบบ Call Center ตลอด 24 ชม.

ส่งสินค้าตรงเวลา

บริการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็วตรงเวลา

พร้อมรับข้อเสนอแนะ

ยินดีรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนา

ไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้า

ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับลูกค้ามั่นใจได้

คุณภาพ

บริการติดตั้งและจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูง

บริการให้คำปรึกษา ฟรี

บริการให้คำปรึกษา ฟรีระบบ Call Center ตลอด 24 ชม.

ส่งสินค้าตรงเวลา

บริการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็วตรงเวลา

พร้อมรับข้อเสนอแนะ

ยินดีรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนา

ไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้า

ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับลูกค้ามั่นใจได้

LINE
EMAIL
CALL